با سلام
مجله خبري تصويري گپُ گپ قصد دارد آيينه ي تمام نمايي باشد براي بازتاب اخبار ،رويدادها ،ويژگي ها ،زيبايي ها ،كاستي ها و نظرات مردم به ويژه جوانان شهرستان كنگان و وسيله ارتباطي باشد ميان مردم و مسوولين.
“اعتماد و ارتباط شما ،پشتوانه ي مجله گپُ گپ خواهد بود”
واتس آپ :٠٩٣٣٣٦٠٦٦٩٥