«پتروشیمی کاویان» در گزارش تولید ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ خود میزان تولید اتیلن را ۹۹۲۱۵۹ تن اعلام کرده است که ۹۹٫۲ درصد ظرفیت اسمی را پوشش داده است. همچنین در این مدت مجموع تولید اتیلن و سی.تری پلاس ۱۰۷۵۱۱۷ تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به مقدار ۱۰۴۶۷۴۲ تن و ۱۰ […]

«پتروشیمی کاویان» در گزارش تولید ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ خود میزان تولید اتیلن را ۹۹۲۱۵۹ تن اعلام کرده است که ۹۹٫۲ درصد ظرفیت اسمی را پوشش داده است.

همچنین در این مدت مجموع تولید اتیلن و سی.تری پلاس ۱۰۷۵۱۱۷ تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به مقدار ۱۰۴۶۷۴۲ تن و ۱۰ درصد افزایش داشته است.

شواهد و قرائن نشان از ثبت رکورد تاریخی «تولید»کاویان در شش ماهه اول امسال می دهد.

  • نویسنده : عبدالعزیزاحمدزاده