مدیرکل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر: انبارهای اموال تملیکی در استان متحول شده و کالاها با نظم و شرایط خوبی نگهداری می‌شود و تعیین تکلیف کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی مستلزم این است که دیگر دستگاه‌های مرتبط به موقع اقدام کنند. هم‌افزایی بین سازمان اموال تملیکی و سایر دستگاه‌های اجرایی […]

مدیرکل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر: انبارهای اموال تملیکی در استان متحول شده و کالاها با نظم و شرایط خوبی نگهداری می‌شود و تعیین تکلیف کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی مستلزم این است که دیگر دستگاه‌های مرتبط به موقع اقدام کنند.

هم‌افزایی بین سازمان اموال تملیکی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در تعیین تکلیف کالاها شکل گرفت که منجر به فروش ۱۱۰ هزار میلیارد ریال کالا شد.

همکاران ما در تعزیرات تمام تلاش خود را برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها انجام می‌دهند تا کالاها در انبار اموال تملیکی تجمیع نشوند.