محبی نیا رئیس اداره استاندارد شهرستان با بیان اینکه این باسکول ها سالانه بصورت ادواری طی آزمون صحت عملکرد کنترل می شوند، ادامه داد: باسکول های ثابت همکف، مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و پس از نصب باید مورد آزمون اولیه قرار گرفته و صحت عملکرد آن تایید شود.محبی نیا بیان کرد: طبق ضوابط قانونی […]


محبی نیا رئیس اداره استاندارد شهرستان با بیان اینکه این باسکول ها سالانه بصورت ادواری طی آزمون صحت عملکرد کنترل می شوند، ادامه داد: باسکول های ثابت همکف، مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و پس از نصب باید مورد آزمون اولیه قرار گرفته و صحت عملکرد آن تایید شود.
محبی نیا بیان کرد: طبق ضوابط قانونی همه وسایل مورد استفاده در دادو ستد عمومی باید در فواصل زمانی معین بصورت دوره ای مورد بازرسی و آزمایش صحت کار قرار گیرند و همچنین نصب برچسب گواهی آزمون معتبر صحت عملکرد ترازوهای سنجش باسکول ها در معرض دید الزامی است.
محبی نیا در ادامه گفت : باسکول های ثابت همکف که مورد استفاده در دادوستدهای عمومی می باشد مطابق مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، سالیانه یک بار آزمون و برچسب‌گذاری می‌شوند.
محبی نیا در پایان خاطر نشان کرد: شهروندان گرامی می توانند در صورت مشاهده وسایل توزین فاقد برچسب گواهی آزمون صحت عملکرد باسکول موضوع را از طریق درگاه الکترونیکی مردم دار به نشانی https://۱۵۱۷.inso.gov.ir و یا از طریق شماره تماس تلفنی ۱۵۱۷ و یا شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ثبت و پیگیری کنند.