موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم شد/ ترکیب هیات رئیسه کمیسیون مشخص شد به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم انتخاب شدند. 🔹بنابراین گزارش موسی احمدی به عنوان رئیس و رمضانعلی سنگدوینی به عنوان نایب اول و محمد بهرامی به عنوان نایب دوم انتخاب شدند. 🔹 اسمعیل حسینی […]

موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم شد/ ترکیب هیات رئیسه کمیسیون مشخص شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم انتخاب شدند.

🔹بنابراین گزارش موسی احمدی به عنوان رئیس و رمضانعلی سنگدوینی به عنوان نایب اول و محمد بهرامی به عنوان نایب دوم انتخاب شدند.

🔹 اسمعیل حسینی به عنوان سخنگو و امید کریمیان دبیر اول و همتی به عنوان دبیر دوم انتخاب شد.