پاریابی نائب رئیس شورای شهر کنگان در گفتگو با مجله خبری گپوگپ اظهار نمود هئیت تطبیق شهرستان با توجه به تمامی مستندات قانونی و طی کردن روند سیکل قانونی ،مصوبه استیضاح شهردار را با ایرادات غیر اساسی رد کرده است. پاریابی در ادامه گفتگو بیان نمود که در فاصله مابین ارسال نظریه هیئت تطبیق به […]

پاریابی نائب رئیس شورای شهر کنگان در گفتگو با مجله خبری گپوگپ اظهار نمود هئیت تطبیق شهرستان با توجه به تمامی مستندات قانونی و طی کردن روند سیکل قانونی ،مصوبه استیضاح شهردار را با ایرادات غیر اساسی رد کرده است.

  • و متعاقب آن نظریه هیئت تطبیق طبق ماده ۹۰ قانون شوراها میبایست با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه ، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر کند . شورا موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض ، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
  • درصورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیئت حل اختلاف زیربط ارجاع میشود.
    هیئت مذبور مکلف است ظرف مدت ۲۰ روز به موضوع رسیدگی واعلام نظر نماید‌ .
  • طبق تبصره ۱ ماده فوق الذکر اعتراض در مورد مصوبات شورا اسلامی شهر توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان صورت میپذیرد.

پاریابی در ادامه گفتگو بیان نمود که در فاصله مابین ارسال نظریه هیئت تطبیق به شورا تا اعلام نظر نهایی و قطعی در مورد مصوبه مورد اختلاف در هیئت حل اختلاف استان کماکان مهندس علیرضا سطحانیان با حکم سرپرستی به کار خود در مجموعه شهرداری کنگان ادامه خواهد داد.

نائب رئیس شورا در پایان یادآور شد هیچ مستند قانونی دال بر ادامه فعالیت شهردار عزل شده تا تعیین تکلیف نظریه نهایی هیئت حل اختلاف استان وجود ندارد