انتخابات مجمع عمومی شرکت تعاونی لنجداران شهرستان کنگان در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۲ روز شنبه ساعت ۹ صبح در مسجد امام صادق با حضور الیاس شهدوست رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کنگان ، خانم حسین زاده معاون اجرایی و آقای رضایی ناظر انتخابات و با شرکت پرشور ۱۰۲ لنج دار از مجموع ۱۲۰لنج […]

انتخابات مجمع عمومی شرکت تعاونی لنجداران شهرستان کنگان در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۲ روز شنبه ساعت ۹ صبح در مسجد امام صادق با حضور الیاس شهدوست رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کنگان ، خانم حسین زاده معاون اجرایی و آقای رضایی ناظر انتخابات و با شرکت پرشور ۱۰۲ لنج دار از مجموع ۱۲۰لنج دار این شهرستان برگزار گردید.

در این انتخابات از تعداد ۱۲ کاندید ۵ نفر به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و ۱ نفر به عنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی لنج داران کنگان انتخاب شدند.

اعضا اصلی هیات مدیره؛

علی دیانی ۷۵ رای
سعید شافعی ۷۴ رای
یوسف باقری کنگانی ۶۱ رای
عیسی عربی زاده ۴۹ رای
شفیق ربیعی نژادیان ۳۸ رای

اعضا علی البدل
عبدالهادی کنگانی ۳۳ رای
حسن حسین پور تراکمه ۳۳ رای

  • بازرس اصلی *
    حسن پور استوار ۶۸ رای

بازرس علی البدل
عبدالله زینا ۲۲ رای