مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری کنگان عصر امروز با حضور استاندار بوشهر برگزار شد و احمد غریبی به عنوان فرماندار شهرستان کنگان معرفی و از زحمات ۲۷ ماهه سید علی پاک نژاد تجلیل شد.

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری کنگان عصر امروز با حضور استاندار بوشهر برگزار شد و احمد غریبی به عنوان فرماندار شهرستان کنگان معرفی و از زحمات ۲۷ ماهه سید علی پاک نژاد تجلیل شد.