صنوفی که به واسطه شیوع ویروس کرونا در شهرستان کنگان از تاریخ ۲۶ اسفند ۹۸ لغایت ۱۵ فروردین ۹۹ واحدهای صنفی خود را تعطیل نمایند از پرداخت حق عضویت سالیانه معاف می شوند حاج حمزه طهماسبی رئیس اتاق اصناف شهرستان کنگان در مصاحبه با مجله خبری تصویری گپوگپ اعلام کرد: در راستای پیشگیری از شیوع […]

صنوفی که به واسطه شیوع ویروس کرونا در شهرستان کنگان از تاریخ ۲۶ اسفند ۹۸ لغایت ۱۵ فروردین ۹۹ واحدهای صنفی خود را تعطیل نمایند از پرداخت حق عضویت سالیانه معاف می شوند

حاج حمزه طهماسبی رئیس اتاق اصناف شهرستان کنگان در مصاحبه با مجله خبری تصویری گپوگپ اعلام کرد:

در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح شهرستان و به منظور یاری و همراهی با کلیه صنوف در مبازره همگانی با این ویروس در سطح شهرستان، تصمیم گرفته شده است چنانچه واحدهای صنفی که از ۲۶ اسفند ماه ۹۸ لغایت ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تعطیل نمایند متصدیان مغازه ها و فروشگاه ها، از پرداخت یک سال حق عضویت معاف می شوند.