اولین باشگاه‌ ورزشی بدنسازی شهرستان کنگان به احترام سردار سپهبدقاسم سلیمانی نام خود را تغییر داد. اولین باشگاه‌ ورزشی بدنسازی شهرستان کنگان به احترام سردار سپهبدقاسم سلیمانی نام خود را تغییر داد. این باشگاه نام شهید سردارسلیمانی را جایگزین باشگاه اکسیر کنگان کرد. موسی دشتی مطلق :با توجه به اینکه سردار سلیمانی یکی از شخصیت‌های […]

اولین باشگاه‌ ورزشی بدنسازی شهرستان کنگان به احترام سردار سپهبدقاسم سلیمانی نام خود را تغییر داد.

اولین باشگاه‌ ورزشی بدنسازی شهرستان کنگان به احترام سردار سپهبدقاسم سلیمانی نام خود را تغییر داد. این باشگاه نام شهید سردارسلیمانی را جایگزین باشگاه اکسیر کنگان کرد.

موسی دشتی مطلق :با توجه به اینکه سردار سلیمانی یکی از شخصیت‌های سیاسی و بین‌المللی است و سال‌های سال در راه حفظ وطن خود با دشمنان جنگید، باید این شخصیت بزرگ را الگوی خود انتخاب کنیم.

مدیر باشگاه بدنسازی شهید سردار سلیمانی افزود: نامگذاری این باشگاه به اسم این شهید والامقام نه تنها در وجود نام مقدس او در بین جوانان موثر است بلکه راه و رسم زندگی ایشان برای جوانان الگو خواهد بود.

وی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم با این حرکت کوچک، فرهنگ شهادت و شیوه زندگی شهیدان را در بین جوانان ترویج کنیم و همچنین بتوانیم شهدا و راه و رسم آن‌ها را بیشتر به جوانان معرفی کنیم.

دشتی مطلق هدف از این کار را احترام به شخصیت والای سردار رشیداسلام و همچنین ترویج فرهنگ شهادت طلبی در بین جوانان ورزشکار دانست.

خبرنگار:صلاح خنافره