گلایه اهالی بعضي از محلات شهرستان كنگان در خصوص صدور قبوض سنگین آب بدون اینکه آبی مصرف شود و افت فشار محسوس آب مدتي است كه مشكلي ديگر بر مشكلات عديده شهروندان كنگان اضافه شده است كه هم باعث بالابردن هزينه قبوض شده و هم خسارت به سيستم لوله كشي مشتركين گرديده است لذا پيشنهاد […]


گلایه اهالی بعضي از محلات شهرستان كنگان در خصوص صدور قبوض سنگین آب بدون اینکه آبی مصرف شود و افت فشار محسوس آب

مدتي است كه مشكلي ديگر بر مشكلات عديده شهروندان كنگان اضافه شده است كه هم باعث بالابردن هزينه قبوض شده و هم خسارت به سيستم لوله كشي مشتركين گرديده است


لذا پيشنهاد ميشود مديريت محترم آب و فاضلاب با تمهيدات و راهكارهاي مناسب از جمله نصب و تعبيه سوپاپ ها در مسير قبل از ورود آب به لوله ها در محلات مختلف جهت ساكشن و تخليه هوا قبل از ورود به كنتور اقدام نمايند