ایجاد شن‌های ساحلی دریا در یک فرایند طبیعی ۱۰۰۰ ساله اتفاق می‌افتد و این خود یک میراث طبیعی است که همگان موظف به حفظ آن بوده، چرا که از بین بردن شن‌های بسیار زیبا و طبیعی دریا به هیچ قیمتی و هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست و تخریب آب برخلاف مقررات مجامع بین‌المللی است. همچنین […]

ایجاد شن‌های ساحلی دریا در یک فرایند طبیعی ۱۰۰۰ ساله اتفاق می‌افتد و این خود یک میراث طبیعی است که همگان موظف به حفظ آن بوده، چرا که از بین بردن شن‌های بسیار زیبا و طبیعی دریا به هیچ قیمتی و هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست و تخریب آب برخلاف مقررات مجامع بین‌المللی است. همچنین منظر ساحلی كنگان یکی از جذابیت‌های ویژه برای حضور گردشگران و توریست‌ها محسوب می‌شود که اجرای ميدان غدير موجب نازیبایی ساحلی و ایجاد منظر شهری بسیار نازیبا با لاشه سنگ‌های بزرگ در بستر دریا خواهد شد.

گفتنی است که حریم دریا، مصوب قانون اراضی مستحدث و ساحلی مورخ ۱۳۵۴٫۴٫۲۹ مجلس شورای اسلامی بوده و رعایت این قانون الزامی است. لذا شهردار، شورای شهر، استاندار، کمیسیون ماده پنج و شورای عالی معماری و شهرسازی هیچکدام از این نهادها نمی‌تواند آن را نقض و یا لغو کنند و تنها وزارت نیرو حق دارد با بررسی کارشناسی موضوع، نسبت به افزایش و یا کاهش حریم از آخرین جزر و مد طبیعی دریا نظر خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال و در کیمیسون مربوطه بررسی و در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد.

همچنین برابر آخرین مصوبه مجلس، حریم دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس ۶۰ متر اعلام شده که تجاوز به آن خلاف قانون خواهد بود.

پس چطور ميشود اين تخلفات در شهر كنگان صورت ميگيريد و يك ميداني غير استاندارد ايجاد ميشود ولي هيچ نهادي نظارتي ورود نميكند ؟