شروع طوفاني ابوذر كنگان در ليگ برتر استان از سري مسابقات ليگ برتر بزرگسالان استان بوشهر ابوذر كنگان توانست با نتيجه ٥-٢ تيم جام جمِ جم را شكست بدهد

شروع طوفاني ابوذر كنگان در ليگ برتر استان
از سري مسابقات ليگ برتر بزرگسالان استان بوشهر ابوذر كنگان توانست با نتيجه ٥-٢ تيم جام جمِ جم را شكست بدهد