گروه تواشیح الغدیرجنوب استان (شهر بنک ) با شایستگی تمام توانسته با وجود حضور شرکت کنندگان قدر کشوری، به مرحله پایانی مسابقات تواشیح کشور صعود کند یکی از ۱۲ گروه تواشیح برتر شود و در آینده نزدیک برای کسب جایگاه اول کشوری در مرحله پایانی شرکت خواهد کرد . این گروه با مدیریت آقای طالب […]

گروه تواشیح الغدیرجنوب استان (شهر بنک ) با شایستگی تمام توانسته با وجود حضور شرکت کنندگان قدر کشوری، به مرحله پایانی مسابقات تواشیح کشور صعود کند

یکی از ۱۲ گروه تواشیح برتر شود و در آینده نزدیک برای کسب جایگاه اول کشوری در مرحله پایانی شرکت خواهد کرد .

این گروه با مدیریت آقای طالب علمداری شایستگی های فردی و گروهی فراوان دارد اما برای ادامه کار و حضور در مرحله پایانی ،نیازمند حمایت همه عزیزان است .
در صورت عدم حمایت و پشتیبانی ممکن است ادامه کار و راه برای این عزیزان میسر نباشد .