حسینیه فاطمه الزهراء(س)(مهاجرین – خلیفات) بندر کنگان تعداد زیادی از مهاجرین جنگ تحمیلی آبادان و خرمشهر و شهرهای اطراف بدلیل مساعد نبودن شرایط زندگی در آن برهه از زمان به بندر کنگان از توابع استان بوشهر مهاجرت کردند.حضور آنها در این شهر و ارادت به حضرت سید الشهداء (ع) موجب شد تا در سال ۱۳۶۰ […]

حسینیه فاطمه الزهراء(س)(مهاجرین – خلیفات) بندر کنگان

تعداد زیادی از مهاجرین جنگ تحمیلی آبادان و خرمشهر و شهرهای اطراف بدلیل مساعد نبودن شرایط زندگی در آن برهه از زمان به بندر کنگان از توابع استان بوشهر مهاجرت کردند.
حضور آنها در این شهر و ارادت به حضرت سید الشهداء (ع) موجب شد تا در سال ۱۳۶۰ حسینیه و مراسمات عزاداری ویژه مهاجرین را راه اندازی کنند که حالا مهاجرین بیش از ۳۰ سال است که سنت عزاداری خود را از خرمشهر و آبادان به کنگان آورده اند و روز ۸ محرم را متعلق به حضرت قاسم ابن الحسن (ع) می دانند و برای این جوان هاشمی مراسم نمادین ازدواج با سینی هایی پر از شیرینی و تنقلات برگزار می کنند.
آنها معتقدند هر کس گره ای در زندگی دارد و متوسل به حضرت قاسم شود و حاجت او را بدهد هر ساله سینی نذر می کند.

عکس : محمد امین خلیفات