جاسم رستگار رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کنگان و دیر از فعال سازی تلفن گویای ۱۶۵۶ در خصوص مبارزه با زمین خواری توسط یگان حفاظت از اراضی دولتی راه و شهرسازی شهرستان های کنگان و دیر خبرداد. وی افزود هدف از فعال سازی این تلفن دریافت گزارش‌های مردمی از تصرفات غیر مجاز در اراضی دولتی و مبارزه قاطع […]

جاسم رستگار رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کنگان و دیر از فعال سازی تلفن گویای ۱۶۵۶ در خصوص مبارزه با زمین خواری توسط یگان حفاظت از اراضی دولتی راه و شهرسازی شهرستان های کنگان و دیر خبرداد.

وی افزود هدف از فعال سازی این تلفن دریافت گزارش‌های مردمی از تصرفات غیر مجاز در اراضی دولتی و مبارزه قاطع و بدون اغماض با زمین‌خواران اعلام کردالبته اداره راه و شهرسازی از طریق گشت‌های حفاظتی وضعیت اراضی ملی را تحت کنترل و حفاظت قرار می دهد

رستگار گفت خط قرمز این اداره هرگونه تصرف به اراضی دولتی است و بدون مسامحه و اغماض با زمین خواران برخورد قاطع خواهد شد

رییس راه و شهرسازی کنگان و دیر افزود هموطنان باید در خرید زمین از اداره راه و شهرسازی‌  کسب اطلاع کنند تا در دام افراد سودجو و زمین‌خوار گرفتار نشوند
در پایان از تعامل خوب مسئولان انتظامی و قضائی در بخش مبارزه با زمین‌خواری که بصورت شایسته با اداره راه و شهرسازی عمل کرده تشکر و قدردانی کرد