اسامی تأیید صلاحیت شدگان جدید انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسلامى حوزه كنگان،دير،جم و عسلويه ▫ سید حسن حسینی ▫ محمد رضا فیروزی ▫ مهین مطری زاده ▫ علی زارعی ▫ مرضیه دهقانی ▫ احمد بادام فیروز ▫ بهمنیار واحدی پور تایید صلاحیت شدگان قبل ▪ سکینه الماسی ▪شیخ موسی احمدی ▪عسکر جلالیان ▪محمد روشن […]

اسامی تأیید صلاحیت شدگان جدید انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسلامى حوزه كنگان،دير،جم و عسلويه

▫ سید حسن حسینی
▫ محمد رضا فیروزی
▫ مهین مطری زاده
▫ علی زارعی
▫ مرضیه دهقانی
▫ احمد بادام فیروز
▫ بهمنیار واحدی پور

تایید صلاحیت شدگان قبل
▪ سکینه الماسی
▪شیخ موسی احمدی
▪عسکر جلالیان
▪محمد روشن
▪خاتون بحرانی
▪امین دوراهکی
▪فرهاد اسدی
▪کریم اکبری اقدم
▪سید ابوالحسن موسوی
▪ سید مهدی موسوی
▪عبدالستار عبدی
▪سید عطاالله علوی
▪عباس رضوی