همایش سراسری مدرسه ایمن جامعه تاب آور با حضور فرماندار شهرستان کنگان، امام جمعه بخش سیراف و اعضاء شورای اداری شهرستان کنگان به میزبانی روستای پرک از توابع بخش سیراف، شهرستان کنگان برگزار شد همایش سراسری مدرسه ایمن در راستای آشنایی دانش آموزان در برابر زلزله و مدیریت سوانح با محوریت مدرسه برگزار شد عكس/حسن […]

همایش سراسری مدرسه ایمن جامعه تاب آور با حضور فرماندار شهرستان کنگان، امام جمعه بخش سیراف و اعضاء شورای اداری شهرستان کنگان به میزبانی روستای پرک از توابع بخش سیراف، شهرستان کنگان برگزار شد

همایش سراسری مدرسه ایمن در راستای آشنایی دانش آموزان در برابر زلزله و مدیریت سوانح با محوریت مدرسه برگزار شد

عكس/حسن احمدي