در حکمی از سوی احمد بهروزیان فرد مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر؛ عبدالحسین حسین پور به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کنگان منصوب شد.

در حکمی از سوی احمد بهروزیان فرد مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر؛ عبدالحسین حسین پور به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کنگان منصوب شد.