وی که تازگي در اداره ورزش ملارد مشغول به كار شده است و از وضعيت موجود راضي است و تمايلي براي برگشت به اداره ورزش كنگان ندارد او يكي از گزينه هاي رياست اداره ورزش و جوانان كنگان كه با حمايت جمعي از ورزشكاران و مسئولين معرفي شده بود او تصریح کرد:بازهم تکرار می‌کنم در […]

وی که تازگي در اداره ورزش ملارد مشغول به كار شده است و از وضعيت موجود راضي است و تمايلي براي برگشت به اداره ورزش كنگان ندارد
او يكي از گزينه هاي رياست اداره ورزش و جوانان كنگان كه با حمايت جمعي از ورزشكاران و مسئولين معرفي شده بود

او تصریح کرد:بازهم تکرار می‌کنم در شرایط کنونی تصمیمی برای ترک ملارد ندارم اما احتمال دارد در آینده چنین اتفاقی بیفتد و به كنگان بازگردم.
در آخر هم از حمايت و پشتيباني مردم خونگرم كنگان تشكر نمود