خانم دکتر الماسی نماینده مردم شریف شهرستان های جم، کنگان، دیر و عسلویه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از برطرف شدن محدوديت هاي اعتباري توسعه اسكله خبرداد و تصریح کرد: نهايت تا دو هفته آينده مناقصه پروژه برگزار خواهد شد و بعد از مشخص شدن پیمانکار پروژه ،پيمانكار کار خود را پيش از […]


خانم دکتر الماسی نماینده مردم شریف شهرستان های جم، کنگان، دیر و عسلویه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از برطرف شدن محدوديت هاي اعتباري توسعه اسكله خبرداد و تصریح کرد: نهايت تا دو هفته آينده مناقصه پروژه برگزار خواهد شد و بعد از مشخص شدن پیمانکار پروژه ،پيمانكار کار خود را پيش از شروع دهه فجر آغاز خواهد کرد