سلام ببخشید میشه لطفا موضوع سگ های ولگرد در ایثار ۳ را با مسئولان مربوطه در میان بگذارید. امان همه ی ما را بریده و بچه ها از ترس جرات بیرون رفتن ندارند .اگر بروند بیرون با حمله ی این سگ ها مواجه میشوند.چند بار هم با شهرداری تماس گرفتیم بی فایده بوده است.لطفا به […]


سلام
ببخشید میشه لطفا موضوع سگ های ولگرد در ایثار ۳ را با مسئولان مربوطه در میان بگذارید. امان همه ی ما را بریده و بچه ها از ترس جرات بیرون رفتن ندارند .اگر بروند بیرون با حمله ی این سگ ها مواجه میشوند.چند بار هم با شهرداری تماس گرفتیم بی فایده بوده است.لطفا به مسئولین بفرمایید تا اتفاق بدی نیفتاده اقدام کنند.