سوال ما از فرماندار كنگان این است، آیا خبر دارید که در مدت کوتاه ایجاد بریدگی چندين و چند تصادف در این محل(بريدگي بلوار امام شهرك قائم) اتفاق افتاده است؟ سوال ما از مهندسین شهر سازی و کارشناسان راهنمایی و رانندگی این است، آیا ایجاد بریدگی بلوار امام بعد از خيابان قائم استاندارد بوده ؟آيا […]

سوال ما از فرماندار كنگان این است، آیا خبر دارید که در مدت کوتاه ایجاد بریدگی چندين و چند تصادف در این محل(بريدگي بلوار امام شهرك قائم) اتفاق افتاده است؟
سوال ما از مهندسین شهر سازی و کارشناسان راهنمایی و رانندگی این است، آیا ایجاد بریدگی بلوار امام بعد از خيابان قائم استاندارد بوده ؟آيا خودروهاي عبوري براي دور زدن نيازمند جانپناه نيستند؟در حالي كه شما عرض خيابان را كاسته و بلوار مياني را عريض نموده ايد و خود باعث ايجاد خطر است!
نبود روشنايي و چراغ هشدار و عدم رنگ آميزي سرعت گير هم به نوبه خود عامل ايجاد تصادفات مكرر هستش.

هر چند مسئولین شوراي ترافيك شهرستان نسبت به این خبر واکنشی نخواهند داشت،نميدانم از كي بخواهيم فکری بحال مردم مظلوم كنگان بکنند.