هفته دوم ليگ برتر استان بوشهر در حالي به پايان رسيد كه تيم سيراف توانستدر زمين خود برنده از زمين بيرون بيايد نتايج هفته دوم به شرح زير است نتايج نهايي ديدارهاي هفته دوم ليگ برتر بزرگسالان استان ابوذر كنگان ٣ پرسپوليس ديلم ٠جام جم جم ١ پرسپوليس خورموج ٢ سكان بوشهر ٠ پارس احمدي ١آبي […]

هفته دوم ليگ برتر استان بوشهر در حالي به پايان رسيد كه تيم سيراف توانستدر زمين خود برنده از زمين بيرون بيايد نتايج هفته دوم به شرح زير است

نتايج نهايي ديدارهاي هفته دوم ليگ برتر بزرگسالان استان

ابوذر كنگان ٣ پرسپوليس ديلم ٠
جام جم جم ١ پرسپوليس خورموج ٢ 
سكان بوشهر ٠ پارس احمدي ١
آبي پوشان تنگ زرد دشتستان ٣ سپاهان بوشهر ٠
صفا دير ٤ پرسپوليس دير ٠ 
سيراف كنگان ٣ الماس وحدتيه دشتستان ١